Palveluehtot

Palvelu- ja sopimusehdot

Tässä on esitelty ehdot, jotka asiakkaan tulee hyväksyä tilatessaan meiltä palveluita.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on velvollinen antamaan kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon sopimuksen tai tilauksen yhteydessä ja ilmoittamaan kaikista merkittävistä muutoksista. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation takia, tätä ei korvata.

Asiakkaan tulee huolehtia, että työntekijällä on esteetön pääsy suorittamaan tehtäviä sovittuna ajankohtana, ellei avainta ole luovutettu Mitokalle. Asiakkaasta johtuvasta odotusajasta veloitamme normaalin tuntihinnan mukaisesti.

Sovittu työtehtävä on peruttava vähintään 48 tuntia ennen sovittua työaikaa, muuten Mitokalla on oikeus periä 50 % työn hinnasta. Työaika tässä tapauksessa määräytyy tehtävän suorittamiseen arvioidun työajan mukaan.

Yrityksemme vastuu

Mikäli töissä ilmenee puutteita, Mitoka on velvollinen huolehtimaan tekemättä jääneet työt, joista on kirjallisesti sovittu, veloituksetta. Asiakkaan on kuitenkin ilmoitettava puutteista 14 vuorokauden sisällä työn valmistumisesta.

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen työn jälkeen, tulee hänen tehdä valitus Mitokalle välittömästi. Mitoka uusii työt ja korvaa aiheutuneet materiaalitappiot, mikäli vahinko/huono työnjälki on yksiselitteisesti työntekijän vika.

Työllämme on vastuuvakuutus, joka korvaa työntekijän aiheuttamat vahingot. Omavastuuta pienemmät vahingot korvataan ilman vakuutusta.

Mitä hinnat sisältävät

Tuntihinnat sisältävät kaikki yleiset työvälineet ja työn. Isommat ja harvinaisemmat työvälineet sovitaan tapauskohtaisesti. Siivoustöiden osalta hinta sisältää myös pesuaineet. Pyrimme laajentamaan työväline- ja konekantaamme tarpeen ja kysynnän mukaan.

Maksuehtot

Tuntityöt

Minimilaskutusaika on 1 h ja sen jälkeen laskutus 30 min tarkkuudella. Hinnat voimassa toistaiseksi.

Laskutus

Myymme palveluita ainoastaan laskulla. Lasku lähetetään sähköpostitse tai halutessasi postitse, kahden viikon sisällä työn päättymisestä. Mikäli työrupeamia on säännöllisesti useita kuukaudessa, laskutetaan työt kerran kuukaudessa. Maksuehto 14 päivää netto. Viivästyskorko 7 %. Maksumuistutusmaksu 5 €/lasku. Yhden maksumuistututuksen jälkeen laskut siirtyvät perintätoimistolle.

Matkakulut

Matkakulut laskutamme hinnastomme käyntimaksuna tai matkakuluina (edestakainen matka), ellei erikseen toisin sovita. Lähtö- ja paluuosoitteena on yrityksen osoite.

Sopimukset

Asiakkaan kanssa voidaan tehdä erillinen kirjallinen sopimus, jolloin sopimus määrittelee hinnat ja mahdolliset muut toimintatavat.

Sopimus voidaan purkaa heti, jos kumman tahansa osapuolen toiminta on sopimuksen tai hyvän tavan vastaista. Mikäli edellistä laskua ei ole maksettu muistutuksesta huolimatta, Mitoka on oikeutettu irtitsanomaan sopimuksen.  Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus merkittävästä syystä, kuten vakava sairaus tai muutto.

Tyytyväisyystakuu

Haluamme tehdä työmme kunnolla ja asiakkaan tyytyväisyys on meille kunnia-asia. Korjaamme veloituksetta puutteet, mikäli emme ole hoitaneet sovittuja asioita. Olethan heti yhteydessä, kun huomaat puutteet.

Muutokset

Pidämme oikeuden tehdä muutoksia hintoihin ja ehtoihin. Hintojen muutokset eivät koske voimassaolevia sopimuksia. 

Muut ehdot

Muilta osin työssä sovelletaan Rakennusalan yleisiä kuluttajasopimusehtoja: Reys-8 1995.

25.4.2020 Kuopio